Gud vandrer blant oss

Festen for Kristi Legeme og Blod (C) På denne festdagen henter Kirken frem sentrale tekster om eukaristien av Bibelens skattkammer. Derfor fikk vi nettopp høre historien om Abram og Melkisedek, om brødunderet, og Paulus’ ord om nattverden. Paulus formidlet den lære han selv hadde fått overlevert om innstiftelsens av Herrens måltid, og hans er ett … Fortsett Gud vandrer blant oss

Mitt rike er ikke av denne verden

Kristi kongefest (B) I det tredje århundre f.Kr. blomstret en spesiell type litteratur i den israelske kulturen, den som kalles apokalyptisk. De apokalyptiske tekstene er rett og slett åpenbaringer, tekster som bærer på en «avsløring» av fremtiden. Noen av disse tekstene befinner seg i Bibelen, og er en del av Guds ord, mens en hel del … Fortsett Mitt rike er ikke av denne verden