Utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt

2. søndag i juletiden (A) I dag får vi en liten reprise på 1. juledag, i og med at evangeliet som leses denne andre søndag i juletiden, er det samme som juledag, nemlig Johannes-prologen: I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud … Det er likevel ikke bortkastet, all den tid Johannes’ ord fyller oss … Fortsett Utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt

Han har utgydt Ånden over oss

Herrens dåp (år C) Festen for Herrens dåp avrunder den liturgiske feiringen av inkarnasjonens mysterium, slik den arter seg fra og med julaften og med de påfølgende fester og høytider. Den siste uken, siden 6. januar, har vært preget av at Guds åpenbaring bringer et lys til frelse inn i verden til alle mennesker. Gud … Fortsett Han har utgydt Ånden over oss