Om meg

1
Foto: Ania Dziadek

P. Hallvard Thomas Hole OFM
Født i Bergen, 1984. Tilhører fransiskanernes kommunitet i Larvik og arbeider som kapellan i St. Frans menighet.
Studerer dogmatisk teologi ved Det pavelige fakultet i Wrocław. Interessefeltet er fransiskansk teologi og teologisk antropologi.