Vi står foran den oppstandne

2. søndag i påsketiden (C) Påskeoktaven avsluttes i dag, men enda i syv uker skal påskens glede over Jesu oppstandelse sette sitt spesielle preg på Kirkens bønn og liturgi, som skal fylle våre liv med glede og håp. Foruten evangeliene er det flere bibelske bøker Kirken har funnet særdeles nyttige og berikende når vi samles … Fortsett Vi står foran den oppstandne

Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde

6. søndag i det alminnelige kirkeår (C) Messeliturgien har som regel en rød tråd, eller et gitt fokus for dagen, foruten det helt opplagte og sentrale, nemlig eukaristifeiringen. Noen ganger er det en høytid som bestemmer fokuset, eller en festdag for våre helgener. Det kan være mangt, og messelesningene er satt opp deretter. Alt dette … Fortsett Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde

Jeg gjør deg i dag til en fast borg

4. søndag i det alminnelige kirkeår (C) Dagens liturgiske tekster retter våre tanker inn på Jesu profetiske misjon. Henvisningen til Jeremias profetiske kall i første lesning, samt Jesu sammenligning av sin egen profetiske oppgave med profetene Elija og Elisja, understreker dette temaet. Vi kan også innledningsvis nevne at også lesningen fra første korinterbrev tar opp … Fortsett Jeg gjør deg i dag til en fast borg