Herren er min arvedel, mitt beger.

33. søndag i det alminnelige kirkeår (B) De liturgiske tekstene for de siste søndagene av kirkeåret retter vår oppmerksomhet mot det som skal skje i de siste tider. Jesu egne ord kan jo fylle oss med en viss frykt, når han sier at solen skal bli formørket, eller at stjernene skal falle ned fra himmelen. … Fortsett Herren er min arvedel, mitt beger.