Jeg gjør deg til et lys

2. søndag i det alminnelige kirkeår (A) Før vi reflekterer over innholdet i dagens tekster ønsker jeg å komme med litt bakgrunnsinformasjon om Jesajas bok, som vi hører fra i dagens første lesning. Bibelhistorikere og eksegeter er stort sett enige om at Jesajas bok kan deles inn i tre deler, hvor da innholdet i andre … Fortsett Jeg gjør deg til et lys

Der er tempelet Gud

6. søndag i påsketiden (C) Vi nærmer oss nå slutten av påsketiden og i dag er nest siste søndag vi følger Johannes’ Åpenbaring. Vi ser også av teksten i dagens andre lesning at vi nærmer oss et apogeum som utvalget av messelesninger har bygget seg opp mot. Sist søndag var det den nye himmel og … Fortsett Der er tempelet Gud