Herre, du har det evige livs ord

21. søndag i det alminnelige kirkeår (B) Hver søndag inviterer Gud oss til å lytte til hans ord og ta det imot som det evige livs ord. I dag blir dette understreket med all tydelighet gjennom disiplenes bekjennelse: Herre, til hvem skulle vi gå? Du har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet … Fortsett Herre, du har det evige livs ord