Gud vandrer blant oss

Festen for Kristi Legeme og Blod (C) På denne festdagen henter Kirken frem sentrale tekster om eukaristien av Bibelens skattkammer. Derfor fikk vi nettopp høre historien om Abram og Melkisedek, om brødunderet, og Paulus’ ord om nattverden. Paulus formidlet den lære han selv hadde fått overlevert om innstiftelsens av Herrens måltid, og hans er ett … Fortsett Gud vandrer blant oss