Herre, jeg løfter min sjel til deg

1. søndag i advent (år C) De første ordene fra Guds hjerte som når oss i denne adventstiden, er profeten Jeremias ord om Guds gode løfter: Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg oppfyller de gode løftene jeg gav Israel og Juda. Det er ikke en antydning om noe som kan komme … Fortsett Herre, jeg løfter min sjel til deg