Gud har sin glede i oss

2. søndag i det alminnelige kirkeår (C) Det første vi kan legge merke til i dag er at forrige søndags evangelium, om Jesu dåp; dagens evangelium om bryllupet i Kana; og neste søndags evangelium, om Jesus som i Åndens kraft står fram i synagogen i Nasaret, fint korresponderer med de tre første lysets mysterier i … Fortsett Gud har sin glede i oss