Utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt

2. søndag i juletiden (A) I dag får vi en liten reprise på 1. juledag, i og med at evangeliet som leses denne andre søndag i juletiden, er det samme som juledag, nemlig Johannes-prologen: I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud … Det er likevel ikke bortkastet, all den tid Johannes’ ord fyller oss … Fortsett Utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt

Bruden og Brudgommen

7. søndag i det alminnelige kirkeår (C) Vi avslutter i dag våre betraktninger over Johannes’ Åpenbaring. Som jeg allerede har nevnt, dras alle trådene fra den skriftlige åpenbaringen sammen i ett, kulminerende punkt: menneskets eskatologiske møte med Gud. Også i dagens andre lesningen kan vi se hvordan forskjellige elementer og momenter fra Guds ord trekkes … Fortsett Bruden og Brudgommen

Hyllest og lovprisning, tilkommer med rette det ofrede Lam!

3. søndag i påsketiden (C) Ved avslutningen av påskeoktaven for en uke siden inviterte jeg til refleksjon over Johannes’ Åpenbaring, den enigmatiske boken som avrunder og setter et punktum for hele den hellige skrift. Forrige søndag anla jeg noen viktige tolkningsnøkler som er viktige å ha med seg når man tar for seg denne boken. … Fortsett Hyllest og lovprisning, tilkommer med rette det ofrede Lam!