Den rettferdiges død

25. søndag i det alminnelige kirkeår (B) Dagens første lesning er hentet fra Visdommens bok, en av de såkalt deuterokanoniske bøker. Betegnelse innebærer at disse bøkene på et tidspunkt fikk en ny vurdering av Kirken, hvorvidt de tilhører Åpenbaringen eller ikke. En av grunnene til at vi i Den katolske kirke har disse i vår … Fortsett Den rettferdiges død

Det kors vi bærer er kjærligheten

24. søndag i det alminnelige kirkeår (B) Når vi leser Markusevangeliet kan vi legge merke til at avsnitt og kapitler veldig ofte begynner med lignende ord som i dag, at på den tid drog Jesus ned mot landsbyene. Eller at han går opp i fjellet. Eller at han tar båten. Jesus er så å si … Fortsett Det kors vi bærer er kjærligheten