Gud vandrer blant oss

Festen for Kristi Legeme og Blod (C) På denne festdagen henter Kirken frem sentrale tekster om eukaristien av Bibelens skattkammer. Derfor fikk vi nettopp høre historien om Abram og Melkisedek, om brødunderet, og Paulus’ ord om nattverden. Paulus formidlet den lære han selv hadde fått overlevert om innstiftelsens av Herrens måltid, og hans er ett … Fortsett Gud vandrer blant oss

Legg ut på dypet

5. søndag i det alminnelige kirkeår (C) Ved evangelisten Lukas’ ord blir vi i dag vitner til en unik hendelse. Da tenker jeg ikke først og fremst på den store fangsten som Simon og de andre fiskerne halte i land, men på hele utfallet av disse hendelsen på Genesaretsjøen. Lukas oppsummerer det på mesterlig vis … Fortsett Legg ut på dypet