La meg få synet igjen!

30. søndag i det alminnelige kirkeår (B) I Markus-evangeliet, som vi hører i dag, er Jesus på vei ut av Jeriko sammen med disiplene og en folkemengde. De møter da en blind mann langs veien. Hos Matteus er Jesus også på vei ut av Jeriko, men der er det snakk om to blinde. Hos Lukas … Fortsett La meg få synet igjen!

Herre, du har det evige livs ord

21. søndag i det alminnelige kirkeår (B) Hver søndag inviterer Gud oss til å lytte til hans ord og ta det imot som det evige livs ord. I dag blir dette understreket med all tydelighet gjennom disiplenes bekjennelse: Herre, til hvem skulle vi gå? Du har det evige livs ord. Vi tror, og vi vet … Fortsett Herre, du har det evige livs ord